Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades

Test Título preliminar Test 1 >> 13 preguntas Test Título I Test 1 >> 13 preguntas Test 2 >> 12 preguntas Test Título II Test 1 >> 18 preguntas Test Título III Test 1 >> 20 preguntas Test 2 >> 20 preguntas Test 3 >> 18 preguntas Test 4 >> 13 preguntas Test Título IV Test 1 >> 13 preguntas Test Título V Test 1 >> 9 preguntas Test Título VI Test 1 >> 15 preguntas Test Título VII Test 1 >> 15 preguntas Test Título VIII Test 1 >> 14 preguntas Test 2 >> 11 preguntas Test Título IX Test 1 >> 20 preguntas Test 2 >> 20 preguntas Test 3 >> 20 preguntas Test 4 >> 14 preguntas Test Título X Test 1 >> 21 preguntas Test Título XI Test 1 >> 22 preguntas Test Título XII Test 1 >> 6 preguntas Test Título XIII Test 1 >> 10 preguntas Test Título XIV Test 1 >> 6 preguntas